POZOSTAŁO DO WYNAJĘCIA 252 KABINETY

oferta
Dynamicznie rozwijający się segment reklamy - ekrany LED.
Usługa wynajmu infrastruktury reklamowej w postaci ekranów LED
Usługa obsługi koncertów i imprez masowych z zastosowaniem ekranów LED
Usługa opracowania i realizacji działań reklamowych wyświetlanych na ekranach LED


Strona związana z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 , Działanie 1.2 Dotacje Inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw